مطالب

تاریخ‌های مهم:

آخرین فرصت ارسال  مقالات:     15 تیر  ماه 1393

اعلام نتایج داوری مقالات: حداکثر 3 هفته بعد از ارسال مقاله      

تاریخ برگزاری همایش:    شهریور 1393

 

محورهاي همايش:

معماري سيستم هاي هوشمند
- رباتيك
- ميكرورباتيك
- ربات پرنده
- مكاترونيك
- ميكرو ماشين
- صنايع هوشمند
- خط توليد هوشمند
- سيستم هاي حمل و نقل
- صنايع زير دريايي هوشمند
- ربات هاي خودمختار و همكار
- سيستم هاي در هوافضا

معماري سيستم هاي پزشكي
- مهندسي پزشكي
- تجهيزات پزشكي
- سلامت الكترونيك

معماري سيستم هاي توزيع شده
- محاسبات گريد
- محاسبات ابري
- محاسبات خوشه اي

معماري سيتم هاي نرم افزاري 
- پايگاه داده 
- معماري نرم افزار 
- مهندسي نرم افزار 
- نرم افزار هاي توزيع شده

فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن
- داده كاوي
- امنيت و رمز نگاري 
- شبكه هاي كامپيوتري
- سيستم هاي تصميم يار
- مديريت داده هاي بزرگ
- سيستم هاي اطلاعات بيمارستان

مباحث ويژه
- الكترونيك
- تئوري بازي
- بينايي ماشين
- تئوري سيستم 
- محاسبات نرم
- هوش مصنوعي
- پردازش تكاملي
- سيستم هاي فازي
- الگوريتم هاي موازي
- الگوريتم هاي پيشرفته
- پردازش صوت و سيگنال 
- آموزش و يادگيري ماشين 

 

آدرس سایت:  www.12.tspi.ir