مجله معماری و مهندسی سامانه های هوشمند بخش از پردازشگر علم و فن می باشد که در سال 1395 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی دکتر احمد حبیبی زاد نوین شروع به فعالیت نمود. این مجله در زمینه موضوعات زیرگروه کامپیوتر یافته های علمی و پژوهشی محققان و پژوهشگران را به چاپ رسانده و علم و دانش تولیدی را در اختیار علاقمندان و پژوهشگران قرار می دهد.