فراخوان مقاله

سیزدهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند

http://13.tspi.ir

 

ستاد برگزاری همایش های ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند، با تکیه بر پژوهش های علمی و بر پایه جلسات متعدد با اساتید فرهیخته و با علم و آگاهی بر تکنیک های روز در ارائه راهکارهای مناسب در زمینه های علمی با تشکیل ستادی از نیروهای متخصص، پس از بررسی، پژوهش و فعالیت های کارشناسانه با همکاری اساتید صاحب نظر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور همایشی را در این عرصه برنامه ریزی گردیده است که در تیر ماه 94 برگزار گردد. محققین و پژوهشگران گرامی می توانند تا تاریخ 15 خرداد در محور های مشخص شده ذیل مقالات خود را برای شرکت در این همایش از طریق پایگاه های اینترنتی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 

محورهای همایش:

مهندسی کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار

مهندسی برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات

مهندسی مکانیک و معماری سازه های هوشمند

معماری سیستم های پزشکی

معماری سیستم های هوشمند

معماری سیستم های نرم افزاری

معماری سیستم های توزیع شده

معماری سیستم های مکاترونیک

ریاضیات کاربردی، آمار و احتمالات مهندسی

مباحث ویژه در سیستم های کامپیوتری

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال مقالات: 15 خرداد سال 1394

اعلام نتایج داوری: سه هفته بعد از ارسال مقالات

زمان برگزاری: تیر ماه 1394